V2-2260: Integration and analysis of heterogenous data streams in investigation platform

eng

Iskanje koristnih informacij v velikih količinah heterogenih podatkov je vedno bolj pomembni del digitalne forenzike, pri čemer podatki v obliki kompleksnih mrež največkrat pripomorejo k zaznavi novih vzorcev ter pridobitev novih znanj. V sklopu raziskovalnega projekta bomo zasnovali nadgradnje obstoječe analitske platforme, ki omogoča analizo podatkov v obliki kompleksne mreže. Nadgradnje bodo omogočale integracijo novih heterogenih podatkovnih tokov (npr. objave na socialnih omrežjih, telefonski pogovori in podatki letalskih potnikov) v obliko grafa. Pri čemer bo glavna inovacija možnost konstrukcije novega grafa nad heterogenimi in nepovezanimi vhodnimi podatki, da postanejo zadostno interno povezani. Zasnovali bomo tudi zlivanje heterogenih vhodnih podatkov (npr. bančne transakcije) v obliki grafa na podlagi časa in/ali prostora entitete. Dodatno bomo definirali nove podatkovne modele, preučili primernost obstoječih algoritmov nad danimi podatkovnimi modeli ter razvili nove algoritme podatkovne in vizualne analitike za proučevanje zlitih vhodnih podatkov. V sklopu projekta bomo tudi seznanili preučevalce z novimi naprednimi tehnikami. Z danim projektom bomo prav tako okrepili sodelovanje med varnostnimi organi Republike Slovenije in Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI).