MORS - Razvoj dodatnih zmogljivosti IMINT BLS - BLS ALGO

Cilj projekta je razvoj dodatnih zmogljivosti programske opreme sistemov brezpilotnih letalnikov Belin in Galeb. V to uvrščamo analizo video slikovnega gradiva, pridobljenega z brezpilotnimi letalniki, vključno z odkrivanjem (angl. detection) in s prepoznavo (angl. recognition) vojaških objektov, z odkrivanjem oseb v operativnem okolju ter zaznavo gibanja različnih objektov na terenu v skoraj realnem času.

Obstoječe zmogljivosti BLS (Belin in Galeb) v povezavi z zmogljivostjo IMINT so sestavni del opreme ISTAR in je namenjena pridobivanju in obdelavi obveščevalnih podatkov iz operativnega okolja. Obstoječa programska oprema IMINT zagotavlja obdelavo slikovnega gradiva predvsem na operativnem in strateškem nivoju, ne vsebuje pa funkcionalnosti, ki so pomembne za poveljnika na taktičnem nivoju: odkrivanje objektov oziroma ciljev, s poudarkom na vojaških objektih in ciljih ter zaznava gibanja na terenu v realnem času. Z razvojem omenjenih funkcij se bo povečala učinkovitost obdelave slikovnega gradiva ter posledično učinkovitost obveščevalne podpore.