DARS - Sistem kratkoročne in dolgoročne napovedi prometa s pomočjo algoritmov umetne inteligence

Namen projekta je izdelava sistema, ki bo z naprednimi metodami umetne inteligence omogočal hitri izračun in vpogled v napoved prometa v skladu z operativnimi zahtevami naročnika omogočal. V tem okviru je predvidena izdelava oblačnih analitičnih algoritmov, skupaj z ustreznimi uporabniškimi aplikacijami in njihovo integracijo v operativno okolje nadzornega centra. Projekt zajema celotno avtocestno omrežje v Sloveniji ter najpomembnejše vzporedne in glavne ceste. Sistem bo omogočal kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno napoved in bo izdelan tako, da bo razbremenil povečal nivo avtonomnosti pri izdelavi analize, dopolnil in izboljšal kvaliteto morebitnih avtomatiziranih izračunov ter povečal hitrost izdelave zanesljivih napovedi.

 

Ključni cilji projekta

• Cilj 1: Vzpostavitev infrastrukture za delovanje aplikacij sistema za napovedovanje prometa.

• Cilj 2: Vzpostavitev podatkovnega modela za beleženje koledarja dela prostih dni v sosednjih državah.

• Cilj 3: Vzpostavitev podatkovnega modela in aplikacije za zbiranje ter vzdrževanje podatkov iz odprtih spletnih virov o vremenu in ostalih parametrih, ki vplivajo na promet.

• Cilj 4: Vzpostavitev sistema zbiranja in zlivanja podatkov v podporo delovanja napovedovalnega modela.

• Cilj 5: Integracija števcev prometa s podatki v realnem času.

• Cilj 6: Čiščenje podatkov.

• Cilj 7: Izvedba napovedovalnega modela za kratkoročne in dolgoročne napovedi prometa.

• Cilj 8: Storitve izvoza podatkov ter kontrolna aplikacija s prikazom rezultatov napovedi.

• Cilj 9: Testiranje in izvedba rešitve v produkciji.