AIP - Izdelava napredne preiskovalne platforme

Name of project: Izdelava napredne preiskovalne platforme

Acronym: C1714-19-460021

Time frame: 07.02.2019 – 12.06.2019

Coordinator: Niko Lukač

Napredna platforma za preiskovanje (Advanced Investigation Platform - AIP) omogoča uporabniku iskanje in analizo vzorcev v masovnih mrežnih podatkih. Celotna platforma je sestavljena iz štirih jedrnih nivojev, in sicer: predstavitveni, aplikacijski, logični in podatkovni nivo. Predstavitveni nivo sestavlja spletna aplikacija, ki uporabniku omogoča definiranje enostavnih in naprednih poizvedb preko uporabniškega vmesnika ali neposredno z uporabo skriptnega. Spletna aplikacija tudi podpira vizualizacijo rezultatov poizvedb in na najbolj uporabniško-prijazen način izpostavi nabor funkcionalnosti iz aplikacijskega nivoja. Ta implementira aplikacijski programski vmesnik (API) med uporabnikom in logičnim nivojem v obliki REST servisnih poizvedb. Logični nivo platforme sestavlja dostop do podatkovnega nivoja, varnost, avtorizacija, avtentifikacija, algoritmi za statistične analize in iskanje korelacij v podatkovnih vzorcih ter podpora dodajanju raznih zunanjih storitev, ki omogočajo razširljivost platforme (npr. preslikava med formati poljubnih podatkov). Podatkovni nivo sestavljajo razne šifrirane podatkovne baze, kot so baza uporabnikov, baza podatkovnih mrež, baza registriranih vtičnikov, baza za replikacijo in medpomnjenje rezultatov poizvedb in baza za shranjevanje analitičnih rezultatov.