WP1 Upravljanje in koordinacija

Trajanje: M1 – M36  

Cilji

Izvedba projektne koordinacije z namenom doseganja ciljev v predlaganem obsegu raziskav in finančnih virov na osnovi nemotenega sodelovanja med projektnimi partnerji.

Rezultati

D1.1 – Načrt upravljanja kvalitete in krizni načrt tveganj [M3]
D1.2 – Letno poročilo o napredku [M12, M24, M36]
D1.3 – Končno projektno poročilo [M36]

 

 

WP2 Zahteve validacije in razpoložljivi podatki

Trajanje: M1 – M7  

Cilji

Poglavitni cilj tega WP je zagotoviti dostop do zahtevanih podatkov in priskrbeti vse potrebne specifikacije za uspešno testiranje projektne hipoteze.

Rezultati

D2.1 – Pilotne zahteve in validacijski kriteriji [M4]
D2.2 – Specifikacije dostopa do podatkov [M6]
D2.3 – Načrt arhitekture sistema [M6]
D2.4 – Temeljna strežniška platforma PLACE [M7]

 

 

WP3 Geoprostorsko modeliranje konteksta

Trajanje: M6 – M32  

Cilji

V tem delovnem sklopu se bomo osredotočili na raziskavo algoritmov za izločanje informacij in njihovo veriženje z namenom razvoja strukturirane predstavitve konteksta iz heterogenih geoprostorskih podatkov senzorjev

Rezultati

D3.1 – Knjižnica za izločanje značilnic [M12]
D3.2 – Algoritem izbire značilnic [M18]
D3.3 – Algoritem za vzpostavitev in predstavitev splošnega konteksta [M24]

 

 

WP4 Napredna geoprostorska napovedna analitika

Trajanje: M12 – M32  

Cilji

Glavni cilj tega delovnega sklopa je razvoj novih metod za geoprostorsko napovedno analitiko, ki bodo znale izkoristiti strukturirano predstavitev konteksta.

Rezultati

D4.1 – Storitve za bogatenje konteksta [M28]
D4.2 – Geoprostorski regresijski modeli [M30]
D4.3 – Storitve okoljskih simulacij [M30]
D4.4 – Storitve vizualne analitike [M32]

 

 

WP5 Integracija komponent in preverjanje hipoteze

Trajanje: M24 – M36  

Cilji

Glavna cilja tega delovnega sklopa sta:

  • implementacija pilotov za doseganje TRL 4, in
  • podrobna opredelitev smernic za njihovo trajnostno implementacijo po zaključku projekta.

Rezultati

D5.1 Delujoč sistem, nameščen na testno infrastrukturo [M32]
D5.2 Poročilo o verifikaciji delovne učinkovitosti [M34]
D5.3 Ocena storilnosti in smernice [M36]

 

 

WP6 Diseminacija in uporaba

Trajanje: M1 – M36  

Cilji

Ta delovni sklop je namenjen promociji rezultatov projekta z namenom ustvarjanja pogojev za njihov širši prevzem in uporabo v znanstveni skupnosti, industriji in pri končnih uporabnikih.

Rezultati

D6.1 Strategija diseminacije in uporabe [M3]
D6.2 Glasilo [en mesec pred vsakim dogodkom – M5, M22, M31, M35]
D6.3 Demonstracijska infrastruktura [M6, M12, M18, M24, M30, M36]
WP1 WP2       WP6
F a z a     1
1
            2
            3
            4
            5 MS1
    WP3      
F a z a     2
6
            7
            8
            9
            10
            11
      WP4     12
            13
            14
            15
            16
            17
            18
            19
            20
            21
            22
            23 MS2
        WP5   24
            25
            26
            27
            28
            29
            30
            31
            32 MS3
           
F a z a    3
33
            34
            35
            36