Povzetek

Digitalna forenzika je v današnjem času ena izmed temeljev na področju informacijske varnosti. Z dnevnim povečanjem goljufih je povečana potreba po učinkovitejših orodjih in pristopih za zagotavljanje varnosti. V sklopu razvojnoraziskovalne projekta bomo zasnovali, razvili in integrali nove algoritme podatkovne in vizualne analitike v obstoječo analitsko platformo naročnika. Pri tem bomo izboljšali digitalno forenzično analizo nad heterogenimi strukturiranimi podatki, ki predstavljajo kompleksno mrežo različnih uporabniških domen (npr. finančni podatkovni tokovi, socialna omrežja itd.). Prav tako bomo dali poseben poudarek na algoritme s področja umetne inteligence za izvedbo izboljšane podatkovne analitike, kjer bi se na avtomatiziran način lahko poiskale skrite informacije in anomalije v kompleksnih mrežah. Posodobili bomo vizualno analitiko z vpeljavo novih vizualizacijskih algoritmov za predstavitev večdimenzionalnih podatkov ter možnostjo vključitve novih heterogenih podatkovnih tokov. Skupaj s preučitvijo primernih algoritmov in njihovo integracijo bomo vzpostavili sodelovanje med varnostnimi organi Republike Slovenije in Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) z vidika raziskovalnih izzivov na področju nacionalne digitalne varnosti.

Ta projekt je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru "Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021".