Journal:
Lukač N., Seme S., Žlaus D., Štumberger G., Žalik B. Buildings roofs photovoltaic potential assessment based on LiDAR (Light Detection And Ranging) data. Energy, 66 (0), pages 598 - 609, 2014
Mongus D., Lukač N., Žalik B. Ground and building extraction from LiDAR data based on differential morphological profiles and locally fitted surfaces. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 93 (0), pages 145 - 156, 2014
Žalik B., Lukač N. Chain code lossless compression using move-to-front transform and adaptive run-length encoding. Signal Processing: Image Communication, 29 (1), pages 96 - 106, 2014
Lukač N., Žalik B., Rizman Žalik K. Sweep-Hyperplane Clustering Algorithm Using Dynamic Model. Informatica, 25 (4), pages 563 - 580, 2014.
Kosmatin Fras M., Fabiani N., Triglav Čekada M. Kakovost državnega ortofota v različnih letnikih njegoveg izdelave. Geodetski vestnik, 58 (4), pages 695 - 709, 2014
Triglav Čekada M., Zorn M. Ugotavljanje intenzivnosti geomorfnih procesov s pomočjo posnetkov cikličnega aerofotografiranja Slovenije. Geografski vestnik, 86 (2), pages 85 - 101, 2014.
Mongus D., Zalik B. Computationally efficient method for the generation of a digital terrain model from airborne LiDAR data using connected operators. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 7 (1), pages 340-351, 2014.
Žalik B., Mongus D., Lukač N. A universal chain code compression method. Journal of Visual Communication and Image Representation, 29 (0), pages 8 - 15, 2015
Rizman Žalik K. Maximal neighbor similarity reveals real communities in networks. Scientific reports, 5 (0), pages 1 - 10, 2015.
Mongus D., Horvat D. Glidar: napredno orodje za obdelavo lidarskih podatkov = Glidar: advanced tool for Lidar data processing. Geodetski vestnik, 59 (1), pages 153-158, 2015.
Horvat D., Žalik B., Mongus D. Context-dependent detection of non-linearly distributed points for vegetation classification in airborne LiDAR. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 116 (0), pages 1 - 14, 2016.
Del Gobbo C., Colucci R. R., Forte E., Triglav Čekada M., Zorn M. The Triglav glacier (South-Eastern Alps, Slovenia) : volume estimation, internal characterization and 2000-2013 temporal evolution by means of ground penetrating radar measurements. Pure and Applied Geophysics, 173 (8), pages 2753-2766, 2016
Triglav Čekada M. Lasersko skeniranje Slovenije: nov podroben vir prostorskih podatkov. Geografski obzornik, 63 (3/4), pages 43-48, 2016.
Triglav Čekada M. 2017: Fotogrametrični in lidarski oblaki točk, Geografski vestnik, in press.
Conference:
Brumen M., Lukač N., Žalik B. GIS Application for Solar Potential Estimation on Buildings Roofs. In: WEB 2014: The Second International Conference on Building and Exploring Web Based Environments, pages 1-6, Chamonix, France, April 20 - 24, 2014.
Lukač N., Špelič D., Žalik B. Hybrid visualization of sparse point-based data using GPGPU. In: The 2nd International Symposium on Computing and Networking (CANDAR), pages 178-184, Shizuoka, Japan, December 10 - 12, 2014.
Špelič D., Lukač N., Žalik B. GPU-based method for denoising time series of fluorescent imaging data. In: The 2nd International Symposium on Computing and Networking (CANDAR), Shizuoka, Japan, December 10 - 12, 2014.
Pečnik S., Žalik B. Real-time visualization using GPU-accelerated filtering of LiDAR data. In: International Schorlarly and scientific research & Innovation, (World academy of science, engenieering and Technology), pages 319-323, Melbourne, Australia, December 11 - 12, 2014.
Pečnik S., Žlaus D., Mongus D., Žalik B. An improved visualization of Lidar data using level of details and weighted color mapping. In: Human-computer interaction in information society : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society, pages 14-17, Ljubljana, Slovenia, October 8, 2014.
Mongus D., Pečnik S., Žganec D., Jesenko D., Žalik B. A new method for removal of low outlier in LiDAR data. In: International academic conference on engineering, internet and technology, pages 169-176, Prague, Czech Republic, December 12 - 13, 2014.
Žlaus D., Lukač N., Kolednik D., Horvat D., Bizjak M., Brumen M., Žalik B. Reconstruction of LiDAR pointsʼ color with supervised machine learning. In: International academic conference on engineering, internet and technology, pages 160-168, Prague, Czech Republic, December 12 - 13, 2014.
Horvat D., Jesenko D., Žganec D., Mongus D. Razpoznava točk terena iz podatkov LiDAR z izgradnjo digitalnega modela reliefa. In: Proceedings of the Twenty-Third International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2014, pages 60-63, Portorož, Slovenia, September 22 - 24, 2014.
Triglav Čekada M., Bric V., Zorn M. How to decide which oblique image has the highest mapping potential for monoplotting method: a case studies on river erosion and floods. In: ISPRS Technical Commission V Symposium (Volume II-5) , pages 379-384, Riva del Garda, Italy, June 23 – 25, 2014
Triglav, M, Bric, V, Mongus, D. Laser scanning of Slovenia for advanced landscape analysis. In: Land surveying (r)evolution : proceedings of the 43rd Slovenian Surveying Day, pages 59-66, Ljubljana, Slovenia, 2015.
Triglav Čekada M., Barborič B., Zorn M., Ferk M. Lasersko skeniranje Slovenije in akumulacijske reliefne oblike v slovenskem visokogorju. In: 21. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, strani 51-65, Ljubljana, Slovenija, 28. januar, 2016. KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2015 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2016, pages 51-65
Triglav M. LIDAR kot sistemski vir za zajem vod ter potenciali, ki jih ponuja v geodeziji : strokovna delavnica LIDAR - kako izkoristiti ta "biser" med prostorskimi podatki ?, ki je bila organizirana v okviru projekta GURS " posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav", 23. june 2016. Šenčur, 2016
Triglav Čekada M. The future 4D geo-statistics: the case of national lidar data, 11. 10. 2016, EUROSTAT, ESS Task-Force on Big Data and Official Statistics, Ljubljana
Leber Ž. Landslide simulation using a digital terrain model. In: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, pages 202-204, Portorož, Slovenia, 19 - 21 september, 2016
Lukač N., Kolednik D., Bizjak M., Strnad D., Štumberger G., Žalik B. Razpoznava in analiza fotovoltaičnih sistemov s podatki daljinskega zaznavanja. In: Zajc B. (ur.), Trost A. (ur.). Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, strani 67-70 , Portorož, Slovenia, 19 - 21 september, 2016
Triglav M. Osnove o laserskem skeniranju : predavanje na delavnici Uporaba podatkov laserskega skeniranja Slovenije, Ljubljana, 21. 4. 2015.
Triglav M. Pomembne lastnosti Laserskega skeniranja Slovenije za uporabo v gozdarstvu : predavanje na seminarju Možnosti uporabe podatkov LIDAR v gozdarstvu, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 18. 11. 2015.
Triglav M. Osnove o laserskem skeniranju in izdelki Laserskega skeniranja Slovenije : predavanje na izobraževanju Izzivi in priložnosti uporabe laserskih podatkov za uslužbence GURS, RS Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, 18. 6. 2015.
Book chapter:
Lukač N., Žalik B. Fast Approximate k-Nearest Neighbours Search Using GPGPU. GPU Computing and Applications, pages 221-234, 2015.
TRIGLAV ČEKADA, Mihaela, MESNER, Nika, BARBORIČ, Blaž. Lasersko skeniranje kot vir podatkov za določitev vseh stavb v Sloveniji. V: CIGLIČ, Rok (ur.), et al. Digitalni podatki, (GIS v Sloveniji, ISSN 1855-4954, 13). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016, str. 167-177.
Media:
RTV SLO: Ugriznimo znanost - Lasersko skeniranje
24. oct. 2013
Link
24UR: Lidarski podatki so še za en razred bolj natančni, potencialnih uporabnikov je zelo veliko
21. jan. 2015
Link
Slovenska tiskovna agencija: V Mariboru razvili najnatančnejši algoritem za prepoznavanje terena na svetu
8. jan. 2015
Link
Val 202: Ni meje med raziskovanjem in življenjem!
11 jan. 2015
Link
24UR: Na mariborski fakulteti razvili najnatančnejše algoritme na svetu za razpoznavanje površja
9. jan. 2015
Link
24UR Videoteka: Mariborski inovatorji ustvarili izjemno natančen algoritem
Link
TV Maribor: Algoritem za prepoznavanje površja
12. jan. 2015
Link
Facebook - Geodetski inštitut Slovenije: Izobraževanje
6. maj 2015
Link
Geodetski inštitut Slovenije: Delavnica LIDAR
21. apr. 2015
Link
Facebook - Geodetski inštitut Slovenije: Izobraževanje
18. jun. 2015
Link