IPOT - Integrirano pilotno okolje trajnostne mobilnosti pametnega mesta

Namen projekta iPOT je vzpostaviti in v demonstracijsko okolje integrirati celostno platformo mobilnosti naslednje generacije, ki bo v prvi vrsti kot edinstven produkt v svetovnem merilu omogočala zbiranje in obdelavo velikih količin podatkov v realnem času. Projekt pokriva področje mobilnosti, transporta, logistike, katerega ključni cilj je povečanje mobilnosti ljudi in blaga z omogočanjem zanesljivih, prilagodljivih, dostopnih, varnejših in zelenih mestnih in obmestnih storitev. Razvoj modulov bo namenjen povečanju varnosti na parkiriščih, katerega cilj je krepitev varnosti v pametnih mestih tako na področju javne kot zasebne varnosti. Navsezadnje bomo neposredno vpeti tudi v področje kakovosti urbanega bivanja, katerega ključni cilj je dvig kakovosti življenja v mestnih okoljih z zagotavljanjem vzdržnega zelenega trajnostnega ekonomskega in socialnega razvoja. 

Ključni cilji projekta so:

  • Vzpostavitev prometne nadzorne sobe
  • Izvedba dinamičnih prometnih režimov
  • Pametno parkirišče
  • Integrirano plačevanje mobilnostnih storitev

Zaradi svoje modularnosti, rešitev iPOT predstavlja temelj za učinkovito globalno načrtovanje drugih modelov trajnostne mobilnosti na različnih urbanih aglomeracijah po svetu.

Projekt iPOT je trajnostno naravnan, ki se izraža skozi steber okoljske, socialne in ekonomske trajnosti. Koncept rešitve iPOT poudarja pomen aktiviranja trajnostne ureditve urbanega okolja, sloneče na principih industrije 4.0 in strmeče k napredni industriji 5.0. pri kateri je bistvo povezovanje pametnih digitalnih rešitev in človeka. Zmanjšala se bo poraba fosilnih goriv in izpustov СО2 ter trdnih delcev,  katerim je izpostavljeno mestno prebivalstvo. Zaradi uporabe blockdown tehnologije se bo povečala varnost v urbanih okoljih, izboljšalo splošno zdravje, počutje in kvaliteta bivanja v mestih. Razbremenitev državne blaginje in optimizacija ekonomske blaginje potrošnikov sta ključna učinka z ekonomskega vidika trajnosti projekta.

UM FERI (GeMMA) na projektu sodeluje kot zunanji izvajalec.

''Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.''

Povezava na www.eu-skladi.si