EKOGEN - Ekonomika kmetovanja s podporo geoprostorskih analiz

Trajanje: 9. 7. 2020 do 8. 7. 2022

Vrednost projekta: 701.055,40 €

Sofinanciranje: 299.912,10 €

Partnerji projekta: FlawlessCode d.o.o., Igea d.o.o., ITC Murska Sobota

Z razvojem naprednega orodja za upravljanje kmetijskih gospodarstev, predlagan projekt naslavlja perečo problematiko ekonomike kmetovanja. Predlagano orodje je namenjeno predvsem kmetijskim svetovalcem in izhaja iz obstoječega ekspertnega sistema, ki ga slednji uporabljajo pri svojem vsakodnevnem delu. Predlagan projekt je tako usmerjen v razvoj inovativne rešitve z globalnim tržnim potencialom, ki odpravlja pomanjkljivosti trenutnega stanje tehnike iz naslednjih vidikov:

  • Integracija odprtih spletnih virov podatkovnih, ki bo bistveno zmanjša zahteve po uporabniški administraciji podatkov in tako pripomogla k višji stopnji sistematičnosti pri delu.
  • Vizualno modeliranje načrta pridelave, ki bo omogočalo samodejno izdvajanja karakterističnih parametrov obdelovalnih površin iz odprtih podatkovnih virov.
    Razširitev obstoječega ekspertnega sistema z optimizacijskimi tehnikami umetne inteligence, ki bodo omogočile samodejno rekombiniranje možnih proizvodnih struktur v pomoč kmetijskih svetovalcem ter
  • Izvoz poročil in integracijski vmesniki za samodejno povezovanje storitev z ostalimi platformami za natančno kmetijstvo in sistemi tretjih strank (banke, zavarovalnice) za izkoriščanje o ekonomike kmetovanja.

Kot tak, predlagan produkt predstavlja pripomoček, ki bo kmetijskim svetovalcem omogočil višjo stopnjo učinkovitosti in vzpodbudil razvoj novih tržnih, socialnih in ekoloških inovacij.

 

UM FERI (GeMMA) na projektu sodeluje kot zunanji izvajalec.

 

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.