Razvoj Geoinformacijskih sistemov, storitev in rešitev

Financed by: IGEA d. o. o.

Duration from: 2018-01-01

Duration to: 2020-12-31