Raziskave in razvoj na področju geoinformacijskih sistemov, storitev in podpornih algoritmov

Duration from: 2021-01-01

Duration to: 2021-12-31